Din egen hr avdeling

Profesjonelt og økonomisk
HR service
Norsk HR Service AS (NHRS) – et tilbud spesielt for små og mellomstore bedrifter

Om Norsk HR Service AS

NHRS ble etablert i 2003 og har siden da jobbet med HR og personalarbeid i mange bedrifter og innen ulike bransjer. Som eier og/eller leder vil du gjennom et samarbeid med oss få tilgang til rådgivere med høy faglig, operativ og komplementær kompetanse på bistand innen juss, HMS personalarbeid og ledelse.

Vår modell bygger på prinsippet om delte tjenester og outsourcing av sentrale funksjoner. Gjennom NHRS får du mulighet til å ha din egen personalsjef som sørger for at personalarbeidet utføres profesjonelt og i samsvar med norsk lovgivning og praksis. NHRS jobber aktivt med oppfølgings- og utviklingsarbeid, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling rekruttering og bemanning, kurs og opplæring, samt med gjennomføring av ulike undersøkelser og målinger i og rundt virksomheten.

NHRS vil oppleves som en aktiv og integrert aktør i bedriften. Vårt mål er at eier og daglig leder skal kunne konsentrere seg om bedriftens kjernevirksomhet, personalsjefen fra NHRS skal sørge for at de ulike personalprosessene blir utført på korrekt måte. Den tette og gode dialogen mellom firmaets ledelse og personalsjefen fra NHRS vil også omfatte diskusjoner rundt og tilrettelegging av ulike tiltak.

Det finnes rundt 210 000 virksomheter i Norge innen kategorien «Små og mellomstore bedrifter». Dette gjelder bedrifter med 1-100 ansatte. Svært mange av disse har ikke tilrettelagt og systematisert sitt HR- og personalarbeid på en tilfredsstillende måte og vil derfor ofte kunne ha behov for tjenester og tilbud som NHRS leverer.

Disse tjenestene kan enten bygges opp som et abonnement eller leveres som enkeltstående løsninger.

Les mer om hvilke områder du kan få bistand i her

HR samarbeid

I årenes løp har NHRS arbeidet med bedrifter i mange bransjer, som for eksempel bensinforhandlere, teknisk installasjon, bilforhandlere, entreprenører, veimerking, inkasso, barnehage, transport, bank, trafikkskole, forsikring, eiendomsmegling og NAV.

NHRS samarbeider med anerkjent leverandør av juridisk fagsupport, arbeidsrettsadvokater og psykolog med organisasjonsutvikling som spesialområde.

Daglig leder

Sverre Stagre

Telefon: 917 23 633
E-post: sverre.stagre@nhrs.no

Rådgiver

Egil Eggen

Telefon: 928 38 062 
E-post: egil.eggen@nhrs.no

Rådgiver

Øyvind Ruud

Telefon: 934 80 198 
E-post: oyvind.ruud@nhrs.no

Kontormedarbeider

Anne Eggen

Telefon: 452 58 235 
E-post: anne.eggen@nhrs.no