HR -tjenester

Abonnement eller enkeltoppdrag.

Undersøkelser viser at personalarbeidet i en bedrift ofte beslaglegger 30 – 60% av et årsverk. Dette er tid som kunne ha blitt benyttet til inntektsgivende aktiviteter. Personalarbeidet kan avtales enten som abonnement eller som enkeltoppdrag.

Et abonnement i NHRS bygger på tanken om et langsiktig samarbeid mellom bedriften og NHRS der god relasjon og tillit er avgjørende. Det er viktig at personalarbeidet alltid er i h.h.ht. norsk lov. Abonnementet vil inneholde elementer som f.eks.:

Personalsjefen vil få meget god innsikt i firmaet og vil kunne foreslå å gjennomføre ulike tiltak i nært samarbeid med eier/daglig leder. På denne måte frigjøres det tid til å fokusere på bedriftens kjernevirksomhet. Det er en klar sammenheng mellom dette, de ansattes trivsel og bedrede resultater. De ansatte vil kort sagt oppleve god og rettferdig personalpolitikk i praksis. Du som eier/daglig leder vil oppleve en bedre balanse mellom ditt arbeid og din fritid, en viktig faktor i en stressende hverdag.

I fellesskap definerer vi hvordan det endelige abonnementet skal tilpasses og fungere i hverdagen.
Vi garanterer at du vil bli positivt overrasket over kostnadene knyttet til dette.

Alle elementer i abonnementet kan selvsagt også utføres som enkeltoppdrag enten til en avtalt pris eller på timebasis.