Organisasjonsutvikling

Organisasjons-utvikling

Alle bedrifter og organisasjoner ønsker å levere best mulige resultater, ha tilfredse medarbeidere, fornøyde kunder og ha evne til å håndtere morgendagens krav. For å oppnå dette må alle ansatte bidra på en positiv måte. Organisasjonen må utvikles i tråd med overordnede planer og målsetting. Utviklingen starter med en god strategiprosess som vil legge grunnlaget for fremtidens organisasjon og ulike roller. NHRS gjennomfører involverende medarbeiderprosesser, der de ansatte beskriver veien til målet. Kort sagt; beskriver hvordan den enkelte enhet skal nå sine mål gjennom de ansatte som arbeider i avdelingen. Vi kaller dette for en «Navigatorprosess».

Vår filosofi er at den enkelte medarbeider både kan og vil bidra sterkt til utvikling av organisasjonen dersom vedkommende blir involvert og stimulert.

I NHRS kartlegger vi behovet gjennom vår utviklingsmodell; «Fra visjon til virkelighet».

Ønsker man de beste medarbeiderne, må det være søkelys på menneskene i organisasjonen. Dette oppnås gjennom å ha tydelige roller som følges opp, god kunnskap om arbeidslivets lover og regler, gode administrative systemer som dokumenterer det som skal gjøres, samt en grunnleggende tenking og tilpassing til en arbeidshverdag i stadig endring.

NHRS utarbeider og gjennomfører ulike kunde- og medarbeiderundersøkelser. Disse blir spesiallaget til hver enkelt bedrift og vil bli administrert av NHRS. Vi analyserer svarene og presenterer disse for dere som oppdragsgivere. Ta kontakt med NHRS for tilbud.