Rekruttering

Det å ansette gode medarbeidere med riktig kompetanse er en av bedriftens viktigste oppgaver.  Mange virksomheter har opplevd dette som en stor utfordring og kan ha erfart at en feilansettelse kan bli en dyr fornøyelse. I arbeidsmarkedet er det å gjøre seg attraktiv som arbeidsgiver en sentral oppgave. Det er de bedriftene som klarer å tiltrekke seg de beste medarbeidere som vil vinne kampen om markedsposisjonene.

NHRS har solid erfaring innen rekruttering. VI har et stort nettverk som benyttes aktivt. Vi bruker anerkjente testverktøy, og med disse som grunnlag gjennomføres om fattende intervjuer som gir et meget godt bilde av kandidatene. NHRS bistår i alle deler av rekrutteringsprosessen. For oss er rekruttering skreddersøm. Det er din bedrifts behov som står i sentrum og som legger premissene for de valgene som foretas.

Det er stadig flere bedrifter som ser fordelen av å rekruttere nye medarbeider gjennom lærlingeordningen. Her samarbeider vi med «SOSO – Opplæringskontoret for Salg, Service og Reiseliv, ITM og Logistikk» https://soso.no/